Obrt Inter nos pokrenuo je Miljenko Hajdarović u proljeće 2006. godine.

Registrirane djelatnosti su (prema NKD 2007):

73.11 – agencije za promidžbu (reklamu i propagandu)
62.01 – računalno programiranje (pretežita djelatnost)
47.89 – trgovina na malo ostalom robom na štandovima i tržnicama
72.20 – istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima
62.02 – savjetovanje u vezi s računalima
63.11 – obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
63.12 – internetski portali
82.30 – organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
85.60 – pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju